Search

Add your deal, information or promotional text

Rebuild Kits

Camshaft Plug - OEM - FJ40, FJ45, FJ55, FJ60, FJ62, FJ80 1958-1992

$3.61 SKU: 525-242 Model: FJ40, FJ45, FJ55, FJ60, FJ62, FJ80 Year: 1958-1992

Camshaft Bearing Set FJ40, FJ45, FJ55, FJ60, FJ62, FJ80 1958-1992

$61.08 Back in Stock Soon SKU: 583-103 Model: FJ40, FJ45, FJ55, FJ60, FJ62, FJ80 Year: 1958-1992

Push Rod - Set of 6 - FJ40, FJ45, FJ55, FJ60 1969-1987

$99.95 Back in Stock Soon SKU: A222 Model: FJ40, FJ45, FJ55, FJ60 Year: 1969-1987

Valve Lifter FJ40, FJ45, FJ55, FJ60 1967-1987

$29.95 Back in Stock Soon SKU: 551-185 Model: FJ40, FJ45, FJ55, FJ60 Year: 1967-1987

Exhaust Valve FJ40, FJ45, FJ55, FJ60 1974-1987

$24.95 Back in Stock Soon SKU: 551-181 Model: FJ40, FJ45, FJ55, FJ60 Year: 1974-1987

Camshaft - Toyota Landcruiser FJ62, FJ80 1967-1992

$299.00 Back in Stock Soon SKU: 583-104 Model: FJ40, FJ45, FJ55, FJ60, FJ62, FJ80 Year: 1973-1992

Piston Kit FJ62, FJ80 1987-1992

$429.98 Back in Stock Soon SKU: 583-108-STD Model: FJ62, FJ80 Year: 1987-1992

Connecting Rod Bearing Set FJ62, FJ80 1987-1992

$110.95 SKU: 583-106a Model: FJ62, FJ80 Year: 1987-1992

Thrust Washer Set FJ62, FJ80 1987-1992

$22.95 Back in Stock Soon SKU: 583-105 Model: FJ62, FJ80 Year: 1987-1992

Exhaust Valves FJ62, FJ80 1987-1992

$37.62 Back in Stock Soon SKU: 583-110 Model: FJ62, FJ80 Year: 1987-1992

Search